دکترتامینی:بهداشت و درمان مطالبه ی اصلی مردم از حکومت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: به یقین مسئله بهداشت و درمان امروزه به یکی از اصلی ترین مطالبات مردم از حکومت ها بدل شده و میزان رضایت مندی مردم از دولتمردان به نوعی نسبت مستقیم با این مسئله دارد. حسن تامینی عصر سه شنبه در جمع […]

تامینیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: به یقین مسئله بهداشت و درمان امروزه به یکی از اصلی ترین مطالبات مردم از حکومت ها بدل شده و میزان رضایت مندی مردم از دولتمردان به نوعی نسبت مستقیم با این مسئله دارد.

حسن تامینی عصر سه شنبه در جمع مردم این شهرستان افزود: اهمیت توجه به بهداشت و درمان در روند زندگی انسان ها امروزه تبدیل به امری بدیهی شده است، امری که برای اثبات این مهم نیاز به هیچ حجت و  دلیلی نیست، همگان به راحتی آن را می پذیرند.

وی همچنین اظهارداشت: انجام امور روزمره و تلاش برای امور جاری به یقین زمانی محقق می شود که  انسان از جسمی سالم برخوردار باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران این حق مسلم مردم جایگاه ویژه در نظام حکومتی دارد و برای تحقق این مهم راهکارهای متعددی لحاظ شده است.

وی افزود: در این راستا در مجلس شورای اسلامی برای تصمیم سازی در این حوزه مهم کمیسیونی تخصصی به نام  بهداشت و درمان تعریف شده است.

تامینی اظهارداشت: وظایف این کمیسیون در ذیل ماده ۵۶  آئین نامه داخلی به این صورت تعریف شده است: ” کمیسیون بهداشت و درمان برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی، هلال احمر و بیمه های اجتماعی مطابق ضوابط این آئین نامه تشکیل می شود.

وی اذعان داشت: این کمیسیون با توجه به کارکردهای که برای آن تعریف شده است می تواند منشا اثرات و برکات زیادی باشد و زمینه برخورداری بیش از پیش مردم را از  امکانات بهداشتی و درمانی فراهم سازد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه به جایگاه های سی ان جی در این شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: این جایگاه ها در سطح منطقه توسعه قابل توجهی یافته و کمتر نقطه ای مردم شاهد صف های طولانی گاز هستند./مهر

Share