تصادف پژو ۲۰۶ با درخت !+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پژو ۲۰۶ به علت سرعت بالا و عدم کنترل در جاده نهارخوران گرگان با یک اصله درخت تصادف کرد.

13-10-24-1838010 13-10-24-1834556 13-10-24-1835587به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پژو ۲۰۶ به علت سرعت بالا و عدم کنترل در جاده نهارخوران گرگان با یک اصله درخت تصادف کرد.

Share