بوی خوش مولایمان حسین (ع) در رشت طنین انداز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : در آستانه محرم هیاتهای مذهبی با نصب پرده ها و بنرها کم کم هوای محرم را در شهر گسترش می دهد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : در آستانه محرم هیاتهای مذهبی با نصب پرده ها و بنرها کم کم هوای محرم را در شهر گسترش می دهد.

parcham-23.jpg (800×600)

parcham-5.jpg (800×600)

parcham-8.jpg (800×600)

parcham-15.jpg (450×600)

 

Share