اولین رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت انتخاب شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده شد دیشب در جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت رئیس و نایب رییس این کمیسیون مشخص شدند و رفیعی اولین رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت شد .

rafiiاختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، براساس اطلاع یک منبع آگاه دیشب در جلسه کمیسیون تازه تاسیس حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت آقای محمد رفیعی نوده بعنوان رئیس کمیسیون و آقای محمود باقری نایب رئیس و مهندس رضا رسولی بعنوان منشی انتخاب شدند.

به گزارش دیارمیرزا آقایان  محمدعلی رفیعی‌نوده، مسعود کاظمی، اسماعیل حاجی‌پور، محمد رجبی‌ویسرودی، محمود باقری، رضا رسولی و خانم  فرانک پیشگراعضای کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت را تشکیل می دهند .

Share