اعزام متخصصان قزاقستانی برای کسب آموزش نظامی به ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دریادار «ژان‌داربیک ژان‌زاکف» در جمع فرماندهان آموزش تخصص‌های دریایی رشت با تاکید بر استفاده از توانمندی مراکز آموزش نظامی ایران اظهار کرد: خواستار ارسال برنامه‌های مراکز آموزشی ایران به قزاقستان هستیم.وی آموزش تخصص‌های دریایی رشت را جالب توصیف کرد و افزود: مراکز آموزشی بسیاری از کشورها را از نزدیک […]

13920808000700_PhotoAبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دریادار «ژان‌داربیک ژان‌زاکف» در جمع فرماندهان آموزش تخصص‌های دریایی رشت با تاکید بر استفاده از توانمندی مراکز آموزش نظامی ایران اظهار کرد: خواستار ارسال برنامه‌های مراکز آموزشی ایران به قزاقستان هستیم.وی آموزش تخصص‌های دریایی رشت را جالب توصیف کرد و افزود: مراکز آموزشی بسیاری از کشورها را از نزدیک مشاهده کردم و مراکز آموزش نظامی ایران توانمندتر از آنها است.

ژان‌زاکف با تاکید اینکه برای آموزش کارکنان نیروی دریایی قزاقستان از ایران کمک می‌گیریم، تصریح کرد: ایران بهترین مرکز آموزشی کشورها را دارد.

فرمانده نیروی دریایی قزاقستان به سفر هیئت بلندپایه نظامی این کشور به ایران اشاره کرد و گفت: امید داریم متخصصان قزاقستانی برای کسب آموزش به ایران بیایند و این امر امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به روند آموزش نیروهای نظامی در قزاقستان، بیان کرد: کارکنان وظیفه به نیروی دریایی قزاقستان دعوت شده و طبق قرارداد جذب این نیرو می‌شوند.

ژان‌زاکف آموزش نیروها را به عهده فرماندهان نیروی دریایی قزاقستان دانست و اظهار کرد: تصمیم به تاسیس مرکز آموزش دریایی در قزاقستان گرفتیم و در آینده نیروها در این مرکز آموزش می‌بینند./فارس

Share