اجرایی کردن پروژه های بزرگ با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر جمشیدی گفت: سرمایه گذار را نباید رها نمود ، باید همت کرد و با همراهی مناسب منتظر حصول نتیجه ای مناسب بود، رسالتمان این است که تا به نقطه ای برسیم و زمینه های مطلوب تحقق خواسته های شهروندان و ایجاد تغییر در منظر شهری را فراهم سازیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به منظور بررسی شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها، نشستی با حضور رییس شورای اسلامی و جمعی از اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری برگزار شد.jamshide3

در این نشست دکتر جمشیدی رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه سرمایه گذاری نیاز به یک نگاه عملیاتی را  می طلبد افزود: این گونه نشست ها آنچنان که در شیوه نامه آمده باید تبدیل به هیئت عالی شود تا همگرایی مثبتی که در اعضای  شورای اسلامی شهر رشت وجود دارد در چنین کارگروه هایی نمود یافته و مطمئناً پس از بررسی ها و برنامه ریزی های اصولی شیوه نامه مناسبی با سهولت بهتر تحقق یابد.

جمشیدی افزود: سرمایه گذار را نباید رها نمود ، باید همت کرد و با همراهی مناسب منتظر حصول نتیجه ای مناسب بود، رسالتمان این است که تا به نقطه ای برسیم و زمینه های مطلوب تحقق خواسته های شهروندان و ایجاد تغییر در منظر شهری را فراهم سازیم.

وی تاکید کرد: نیت ما اجرا و تحقق طرح های متناسب، با الویت منافع شهر خواهد بود .

دکتر جمشیدی تاکید کرد: ما باید صرفه و صلاح شهر را مقدم بر کارهای خود بدانیم و در این راستا از مشارکت و تبادل نظر با شرکت هایی که طرح های متناسب دارند نیز استقبال می کنیم.

در ادامه رجبی عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز گفت: باید افرادی که در تیم سرمایه گذاری فعالیت می کنند، کسانی باشند که نظم و روال سرمایه گذاری را القا کنند تا با تصمیم گیری ها و ارائه سیاست های مناسب در جهت ارتقای سطح کیفی این کارگروه بکوشند.

علوی دیگر عضو شورای اسلامی نیز در این نشست انتخاب دبیر کارگروه را جهت پیگیری مفاد صورتجلسات و همراهی با افراد سرمایه گذار جهت حضور در نشست های مختلف ضروری دانست.

وی نگاه مثبت و عملیاتی در اجرای این طرح را مهم برشمرد و افزود: خواسته ما اجرایی کردن پروژه های بزرگ با مشارکت بخش خصوصی  می باشد ، اعضای شورای شهر نیز در کنار سرمایه گذار به عنوان تسهیل کننده امور حضور خواهند داشت تا اتفاق مناسبی در شهر رشت تحقق یابد.

علوی گفت: منافع شهر را نباید به خطر بیندازیم ، پروژه های واگذاری از طریق سرمایه گذار باید به طرز صحیحی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نتایج مطلوبی حاصل گردد، بهره برداری از فاینانس جهت اجرای مترو در شهر رشت از برنامه های کاریمان است .

رحمتی مسئول دفتر سرمایه گذاری نیز مهمترین هدف این دفتر را ارائه تسهیلات لازم به سرمایه گذاران به منظور ارتقای خدمات قابل توجه در راستای توسعه شهر رشت و ایحاد درآمد پایدار برشمرد و گفت: تدوین شیوه نامه عملیاتی سرمایه گذاری موجب می شود که نظم اساسی در این زمینه ایجاد گردد و حق متقابل شهرداری و سرمایه گذار نیز حفظ شود.

مسئول دفتر سرمایه گذاری افزود: این دفتر آمادگی دارد تا برای اجرایی کردن طرح های شهرداری از سرمایه گذاران بر اساس طرح های مشارکتی و اساس مالی شهرداری دعوت به عمل آورد و از حضور موثر آنها در این عرصه خدمتی بهره مند گردد.

در ادامه فرانک پیشگر عضو شورای اسلامی نیز به اهداف سرمایه گذاری مناسب در شهر رشت اشاره کرد و حمایت از سرمایه گذاران را مورد تایید اعضای شورای شهر دانست و گفت: با در نظر گرفتن منفعت های شهر و شهروندان و همچنین سرمایه گذاران نسبت به بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری اقدام خواهیم کرد و امیدواریم ثمرات مثبت این طرح شامل حال شهروندان گردد./ایسنا

Share