۱۵۰ نماینده مجلس یارانه می گیرند!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵۰ نماینده مجلس یارانه در یافت می کنند به آن ها پیشنهاد می دهم که به صورت داوطلبانه یارانه خود را قطع کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵۰ نماینده مجلس یارانه در یافت می کنند به آن ها پیشنهاد می دهم که به صورت داوطلبانه یارانه خود را قطع کنند.jafarzadeh5

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با مهر با انتقاد از روند پرداخت یارانه به دارندگان درآمد های بالا از جمله ۱۵۰ نماینده مجلس از همکارانش خواست به صورت داوطلبانه یارانه خود را قطع کنند.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یارانه بیت المال نیست که به همه تعلق پیدا کند بلکه انفال است و حکومت باید در مورد آن تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت در آمدی مردم پرداخت یارانه به ثروتمندان و نمایندگان مجلس به دور از عدالت است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام خبر دعوت این کمیسیون از سه وزیر پیشنهادی به جلسه صبح کمیسیون گفت: اگر رئیس جمهور از جو مجلس برای معرفی توفیقی ترسید، اشتباه کرد، عده قلیلی جو سازی می کنند و در کمال تعجب رئیس جمهور گزینه اصلی وزارت علوم را تغییر می دهد.

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جابرکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی

Share