گیرم کسی شعار تند دهد، قتل که نکرده، نباید او را زندانی کنند

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :در روزهای اخیر واکنش های مختلفی در خصوص تجمع اعتراضی به حواشی سفر دولت به نیویورک صورت گرفته است اما واکنش دولتی ها به این موضوع تنها با یک محور در رسانه های خودنمایی کرد و آن تلاش برای پذیرش نقد ها و عدم تک صدایی در کشور بود.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :در روزهای اخیر واکنش های مختلفی در خصوص تجمع اعتراضی به حواشی سفر دولت به نیویورک صورت گرفته است اما واکنش دولتی ها به این موضوع تنها با یک محور در رسانه های خودنمایی کرد و آن تلاش برای پذیرش نقد ها و عدم تک صدایی در کشور بود.

در راستای مشی دولت می توان به یکی از سخنرانی های دکتر روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری اشاره کرد.

در این سخنرانی روحانی عنوان میکند:جوانان ما بیدار و هوشیارند و خیلی چیزها با یک تذکر حل می شود و زندان و برخورد تند راه حل نیست.به فرض اینکه کسی شعار تند بدهد، قتل که نکرده است، بلکه یک شعار داده است و برای یک شعار کسی را زندانی نمی کنند بلکه به او تذکر می دهند پس بهتر است برای هر چیز جزئی برای جوانان پرونده درست نکنند و اگر می خواهیم در کشور وحدت و اتحاد باشد باید این پرونده سازی ها را کنار گذاشت.

روحانی در ادامه تاکید کرد: اگر می خواهید وحدت داشته باشید پرونده سازی ها را کنار بگذارید. ما نیاز داریم رابطه های بین المللی را ترمیم کنیم. تحریم برای همه مردم فشار است و شعار تند مشکلی را حل نمی کند. تحریمی که بر مردم تحمیل شده ظالمانه است و باید برداشته شود اما در عین حال این کار ساده و آسان نیست. کاری که در هشت سال انجام شده در هشت روز انجام نمی شود. / رویداد

Share