گزارش تصویری اولین جلسه مشترک دولت یازدهم و مجلس نهم

Share