گزارش تصویری صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۹ مهر ماه

 

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139207091401263651279624.jpg

Share