کلاف سردرگم اصلاح طلبان گیلانی در معرفی استاندار

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اصلاح طلبان گیلانی به عنوان یکی از مدعیان سهم خواهی دولت دکتر روحانی با تشکیل جلسات مختلف با افراد درون تشکیلاتی وبرون تشکیلاتی تلاش کردند تا با تهیه لیست استانداران پیشنهادی ورسانه ای نمودن این موضوع بر نقش خود به عنوان جریانی تاثیرگذار در معادلات سیاسی استان تاکید کنند

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در دو ماه  اخیر و پس از فعال شدن گروه های مختلف سیاسی استان برای گرفتن سهم خود در پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات و ریاست جمهوری  دکتر روحانی، اصلاح طلبان گیلانی نیز به عنوان یکی از مدعیان این سهم خواهی با تشکیل جلسات مختلف با افراد درون تشکیلاتی وبرون تشکیلاتی تلاش کردند تا با تهیه لیست استانداران پیشنهادی ورسانه ای نمودن این موضوع بر نقش خود به عنوان جریانی تاثیرگذار در معادلات سیاسی استان تاکید کنند.images

اما  پس از بررسی رفتارهای سیاسی ایشان از سوی  تحلیل گران استان همگی بر این نکته تاکید می کنند که اصلاح طلبان از گذشته پر افتراق خود در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در استان درس نگرفته و هم چنان بر این باورند که با معرفی اشخاص مختلف  بدون در نظر گرفتن شاخص های لازم و لابی های سیاسی مرسوم در سطح  استان و کشور می توانند در صورت انتخاب این شخص به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان ، وی را به نفع خود مصادره به مطلوب نمایند. اصلاح طلبان در ابتدا در غالب ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر  روحانی جلساتی را در استان برگزار و سه گزینه  را به تهران  معرفی نمودند. سپس جلسات مشترکی را  با حزب اعتدال و توسعه برگزار و با  افزودن نام دبیر این حزب در استان در بین  گزینه های  نهایی سعی  کردند با لحاظ  نظرات دکتر نوبخت در لیست نهایی ، از حمایت ایشان بهره مند شوند .سپس ۷ نفراز  بزرگان این  جریان پس از کش و قوس های فراوان با امضای شخصی ، فهرست جدیدی را به همراه نامه ای به تهران ارسال نمودند که به تبع این امضاء  ارسال  طومارهایی سرگشاده را  برای  حمایت از نام مشترک همه این لیست ها  از سوی افراد فرهنگی و ورزشی غیر سیاسی را  شاهد بودیم و این نام مشترک کسی جز «عبدالغفار شجاع»  نماینده اسبق انزلی در مجلس و رییس ستاد روحانی در گیلان نبود .اما این پایان کار نبود بلکه تشکیل جلسات  جدید اصلاح طلبان و انتخاب کارگروه هفت نفره انتخاب استاندار شروعی دیگر بر نقش آفرینی های متعدد این جریان  در خصوص انتخاب عالی ترین نماینده دولت اعتدال در گیلان  بود که در نهایت لیستی ۸ نفره  متشکل از الیاس حضرتی ، برادران رمضانپور، شجاع ، صادق زاده ، حق شناس ، سید احمد حسینی ، بی آزار از سوی این  هیات جهت تصدی استانداری گیلان اعلام شد.zzاتفاق دیگر در برهه اخیر اعلام لیستی از سوی فرمانداران اصلاح طلب دولت خاتمی است که به استناد خبر یکی از پایگاههای خبری نزدیک به این جریان  با اعلام آقایان بی آزار، سید احمد حسینی و دکتر نجفی سه تن از معاونان استاندار گیلان در زمان دولت اصلاحات، به عنوان گزینه  های جدید  استانداری سعی در مطرح نمودن خود دارند . علاوه بر این موضع گیریها برخی از اصلاح طلبان استان با شرکت در جلسات دیگری نیزتحت عناوین  شورای راهبردی ،انجمن  توسعه ، گروه مشاوران تدبیر و امید و…. از لیست های اعلامی از سوی این گروه ها نیز به صورت فردی اعلام حمایت نمودند .پیش بینی می شود با توجه به فرآیند پیش رو و بدون در نظر گرفتن میزان  تاثیر گذاری این جریان در انتخاب استاندار به زودی باید اعلام لیست های متنوع و جدیدی با عناوینی نظیر احزاب اصلاح طلب گیلانی ،شورای هماهنگی اصلاح طلبان ،نماینگان اصلاح طلب گیلان و هم چنین مهندسان ،پزشکان ،دانشجویان ،زنان ،فرهنگیان ،کارگران ،جوانان  و….. اصلاح طلب گیلانی نیز شاهد باشیم که نشاندهنده انسجام  بی نظیر، همفکری ،همراهی این گروه ها در هم افزایی نیرو ها و نیل به اهداف تشکیلاتی  خود می باشد!!!!!!

خبرهای مرتبط:

 

نامه محرمانه اصلاح طلبان گیلان به دکتر روحانی +اسامی پیشنهادی

 

 

Share