وقتی کی روش تیموریان را تشویق میکند !!! + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : تشویق تیموریان توسط کیروش بخاطر ابزی خوبش در مقابل تایلند صحنه جالبی بود که از دید شکارشیان عکس دور نماند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : تشویق تیموریان توسط کیروش بخاطر ابزی خوبش در مقابل تایلند صحنه جالبی بود که از دید شکارشیان عکس دور نماند

Share