وقتی احمـدی نژاد و یـاران دوباره زیر یک سقف آمدند+تصویـــر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم ترحیم محمد عطایی عضو تیم حفاظت ریاست جمهوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم ترحیم محمد عطایی عضو تیم حفاظت ریاست جمهوری

6833_506 6823_392 6824_430 6825_680 6826_259 6827_918 6828_820 6829_531 6830_391 6831_745 6832_871

Share