وزیر ارشاد و همسرش دریک مراسم خارجی +عکس

علی جنتی ، وزیر ارشاد اسلامی و همسرش در یک ضیافت خارج از کشور.

علی جنتی ، وزیر ارشاد اسلامی و همسرش در یک ضیافت خارج از کشور.

178117_763

Share