نوبخت خبرداد: برادر رئیس جمهور دستیار ویژه شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دفتر سخنگوی دولت، سخنان منتسب به محمدباقر نوبخت را مبنی بر اینکه «حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری نیست»، تکذیب کرد و برای اولین بار عنوان رسمی برادر رئیس جمهور در دولت را دستیار ویژه رئیس جمهور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار اخباری که روز […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دفتر سخنگوی دولت، سخنان منتسب به محمدباقر نوبخت را مبنی بر اینکه «حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری نیست»، تکذیب کرد و برای اولین بار عنوان رسمی برادر رئیس جمهور در دولت را دستیار ویژه رئیس جمهور اعلام کرد.nobakht

به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار اخباری که روز گذشته در برخی رسانه ها به نقل از نوبخت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «فریدون دستیار ویژه رییس جمهور نیست» دفتر سخنگوی دولت اظهارات منسوب به وی را نادرست خوانده و تکذیب کرد.

در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است: ضمن تکذیب خبر منسوب به دکتر نوبخت در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه «فریدون دستیار ویژه رییس جمهور نیست»، اعلام می شود ایشان دستیار ویژه رییس جمهور هستند و خبر اعلام شده از قول سخنگوی محترم دولت، صحت ندارد.

این خبرگزاری همچنین در جمله ای دیگر منسوب به سخنگوی دولت خبر داده بود که برای حضور رییس جمهوری در دانشگاه تهران «هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده» است. دفتر نوبخت ضمن رد این مطلب مبنی بر عدم حضور رییس جمهوری در دانشگاه تهران، اعلام کرد: این برنامه لغو نشده است و رییس جمهوری طبق برنامه قبلی در دانشگاه تهران حضور خواهد یافت.

دفتر سخنگوی دولت ضمن قدردانی از زحمات رسانه ها، بار دیگر خواستار دقت نظر جامعه رسانه ای کشور در انتشار اخبار مربوط به حوزه دولت شده است.

Share