نامه محرمانه اصلاح طلبان گیلان به دکتر روحانی +اسامی پیشنهادی

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده شده است شورای اصلاح طلبان استان گیلان در نامه ای محرمانه به دکتر روحانی حدود ۴۵ نفر از اصلاح طلبان گیلان را جهت تصدی پست های مختلف ملی واستانی پیشنهاد داده اند .

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  شنیده شده است شورای اصلاح طلبان استان گیلان در نامه ای محرمانه به دکتر روحانی حدود ۴۵ نفر از اصلاح طلبان گیلان را جهت تصدی پست های مختلف  ملی واستانی  پیشنهاد داده اند .images
برابر گزارش دیارمیرزا در این لیست برای برای پست های  در سطح ملی و پست های مهم استانی افرادی پیشنهاد شدند که جالب ترین آن برای استانداری گیلان بود که بر اساس شنیده ها سرلیست این لیست برای تصدی استانداری گیلان عبدالغفار شجاع می باشد البته نفرات دیگری همچون الیاس حضرتی،قاسم رمضانپور،هادی حق شناس،دکتر صادق زاده،سید احمد حسینی،احمد رمضانپور و عبدالرضا بی آزار به چشم می خورد

 

Share