مسابقه رقص در تهران با حضور دختران ایرونی ! + تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برای اولین بار در کشور جمهوری اسلامی مسابقه ای برگذار شد که سروصدای زیادی برپا کرد مسابقه رقص هیپ هاپ با حضور دختران ایرانی در تهران و استقبال بی نظیر از این مسابقه بمب خبری سایت های اجتماعی شد. ص تهران دیار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برای اولین بار در کشور جمهوری اسلامی مسابقه ای برگذار شد که سروصدای زیادی برپا کرد مسابقه رقص هیپ هاپ با حضور دختران ایرانی در تهران و استقبال بی نظیر از این مسابقه بمب خبری سایت های اجتماعی شد.

3e737d4a-38da-4066-b486-eaac2fad814bص

تهران

دیار

Share