مسئول ارشـد ستـاد جلیلـی در جمع معترضیـن روحانـی+عکس

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدصادق شهبازی، از اعضای ارشد ستاد سعید جلیلی، در جمع معترضین امروز به رئیس جمهور حضور داشت. تصویر وی توسط فارس منتشر شده است.   تصویر محمدصادق شهبازی را در کنار سعید جلیلی دبیر پیشین شورای امنیت ملی و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می بینیم.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدصادق شهبازی، از اعضای ارشد ستاد سعید جلیلی، در جمع معترضین امروز به رئیس جمهور حضور داشت. تصویر وی توسط فارس منتشر شده است.

  تصویر محمدصادق شهبازی را در کنار سعید جلیلی دبیر پیشین شورای امنیت ملی و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می بینیم.

Share