مدیرعامل شرکت گاز گیلان خودش را از مردم مخفی می کند!!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در نامه ی خطاب به وزیر نفت عنوان داشته است که مدیرعامل شرکت گاز گیلان خودش را از مردم مخفی می کند و عنوان نموده که وی به قول هایش عمل نمی کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پایگاه خبری زبان گویا اسنادی و نامه های ایرج ندیمی به وزیر نفت را در خصوص  انتقاد شدید وی از عملکرد مدیرعامل گاز منتشر نموده است در این نامه ها نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل خطاب به وزیر نفت عنوان داشته است که مدیرعامل شرکت گاز گیلان خودش را از مردم مخفی می کند و عنوان نموده که وی به قول هایش عمل نمی کند 5210 5273 5319

Share