عکسی از نماز جمعه دیروز تهران که سوژه نیویورک تایمز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این عکس که صحنهی جالبی از نفرت مردم ایران به زمام داران کشور امریکا است را روزنامه نیویورک تایمز تیتر اول خود کرده است          

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این عکس که صحنهی جالبی از نفرت مردم ایران به زمام داران کشور امریکا است را روزنامه نیویورک تایمز تیتر اول خود کرده است

312316_575

 

 

 

 

 

Share