عکس:دست دادن روحانی و اوباما در نیویورک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عروسک های حسن روحانی و باراک اوباما در خیابان های نیویورک      

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عروسک های حسن روحانی و باراک اوباما در خیابان های نیویورک

 

 

 

Share