عکس/اعدام دو کودک مسلمان(۱۸+)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعدام دو کودک مسلمان معصوم و بی گناه در برمه، توسط تندروها، فقط به جرمِ مسلمان بودن!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعدام دو کودک مسلمان معصوم و بی گناه در برمه، توسط تندروها، فقط به جرمِ مسلمان بودن!

Share