شهردار رشت در انتظار حکم وزیر کشور است

جمشیدی‌چناری، با اشاره به اینکه منتظر گرفتن حکم شهردار رشت هستیم، یادآور شد: شهرداران مراکز استان‌های کشور به طور میانگین ۵۶ روز برای گرفتن حکم شهرداری خود انتظار کشیدند

به گزارش پایگاه اطلاع سرانی دیارمیرزا رضا جمشیدی‌چناری عصر امروز در جلسه شورای اسلامی این شهر به موضوع انتخاب شهردار رشت اشاره کرد و  این انتخاب را قابل احترام دانست.

وی با ارائه آماری از انتخاب شهرداران مراکز استان‌های کشور اظهار کرد: با بررسی‌هایی که از انتخاب شهرداران مراکز استان‌های کشور صورت گرفت شهرداران ۱۱ درصد شهرها تجریه شهرداری با درجه بالاتر را داشتند که شهردار منتخب رشت نیز جزو همین شهرداران است.jamshidi

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه ۳۳ درصد شهرداران مراکز استان‌های کشور در همان شهرها شهردار بودند، تصریح کرد: بقیه یا شهردار نبودند و یا درجه پایین‌تر را تجربه کردند.

وی، به درصد مقبولیت شهرداران در مراکز استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: مقبولیت شهرداران مراکز استان‌های کشور ۵۴ درصد و در رشت ۷۳ درصد است.

جمشیدی‌چناری با بیان اینکه شهردار منتخب رشت با رأی ۱۱ نفر عضو شورا انتخاب شد، خاطرنشان کرد: به شهرداری که با مقبولیت ۷۳ درصد انتخاب شد باید احترام گذاشته شود.

وی، با اشاره به بررسی بومی بودن شهرداران ۱۰ شهر کشور متذکر شد: ۲۰ درصد شهردارانی که انتخاب شدند بومی همان شهر بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت افزود: از روزی که شورا ایجاد شد در رشت هشت شهردار بومی و هشت سرپرست شهرداری داشتیم.

وی با تصریح بر اینکه میزان رضایت‌مندی از شهرداری رشت ۵۲.۵ درصد است، خاطرنشان کرد: رشت مسایل مختلفی دارد و نباید به بحث بومی بودن و یا نبودن شهردار پرداخته شود.

جمشیدی‌چناری، با اشاره به اینکه منتظر گرفتن حکم شهردار رشت هستیم، یادآور شد: شهرداران مراکز استان‌های کشور به طور میانگین ۵۶ روز برای گرفتن حکم شهرداری خود انتظار کشیدند.

وی، با تأکید بر اینکه جامعه رشت توان پرداختن به مسایل حاشیه‌ای را ندارد، یادآور شد: شهردار منتخب رشت با رأی ۱۱ نفر انتخاب شد و این انتخاب مبارک است.

Share