روحانی‌‌ و احمدی‌ نژاد از نگاه‌ مترجم سازمان‌ ملل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : کینوش در مورد برداشتش از حسن روحانی می گوید که دو سال طول می کشد تا او در کنار یک رئیس جمهور در نیویورک بتواند واقعا احساس کند چگونه شخصی است و در مورد امور جهان چگونه فکر می کند و احساس می کند و غیره. اما وی اضافه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : کینوش در مورد برداشتش از حسن روحانی می گوید که دو سال طول می کشد تا او در کنار یک رئیس جمهور در نیویورک بتواند واقعا احساس کند چگونه شخصی است و در مورد امور جهان چگونه فکر می کند و احساس می کند و غیره. اما وی اضافه می کند که به نظرش روحانی در جای خودش آدم راحتی است.

روحانی‌‌واحمدی‌نژاد از نگاه‌مترجم سازمان‌ملل

«او به نوعی میانه رو، آرام و تا حدی آسان گیر به نظر می آید». کینوش که مترجم احمدی‌نژاد نیز بوده است، وی را بی تجربه و رفتارش را همچون بسیاری دیگر نسبت به غرب دو سویه می‌خواند. «از یک سو، آنها برای درک آن (غرب) تلاش می کنند تا بتوانند تماس برقرار کنند. از سوی دیگر آنها نمایانگر علت وجودی مبارزه طلبی سیاست خارجی آمریکا در منطقه، خاورمیانه و ایران هستند. و من فکر می کنم، او نماینده این سردرگمی بود».

وی در مورد ترجمه نیز می گوید «من اغلب از خودم می پرسم چقدر در ترجمه یک فرهنگ فراتر از کلمات خوب هستم؟ چرا که فراتر از آنها، فرهنگی وجود دارد. فرهنگی وجود دارد که محمود احمدی نژاد از آنجا می آید، که ممکن است شما از پیدا کردن آن شگفت زده شوید و می تواند بسیار متفاوت از دیگر رئیس جمهورها و فرهنگ پس زمینه زادگاه آنها باشد… من قادر به انتقال آن نیستم و فکر می کنم برای درک برخی شکست ها در روابط ایران و آمریکا این مهم است».

Share