داشتن خودرو با راننده حق اعضای شورای شهر رشت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا اسماعیل حاجی پور گفت: داشتن خودرو با راننده برای اعضای شورای رشت توقع زیادی نیست و موجب افزایش کارآیی اعضا می‌شود.

hajipur1به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا اسماعیل حاجی پور گفت: داشتن خودرو با راننده برای اعضای شورای رشت توقع زیادی نیست و موجب افزایش کارآیی اعضا می‌شود.

حاجی‌پور با اشاره به آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر رشت، تصریح کرد: داشتن خودرو با راننده برای اعضای شورای شهر رشت توقع زیادی نیست و عضو شورایی که تلاش می‌کند باید یک خودرو داشته باشد.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه ممکن است بنده از خودروی شورا استفاده نکنم، یادآور شد: مردم مرتب با اعضای شورا در تماس هستند و پشت فرمان نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم.

وی در اختیار گذاشتن خودرو با راننده برای اعضای شورای رشت را اتفاق خوبی دانست و بیان کرد: امکاناتی باید در اختیار اعضای شورای شهر رشت گذاشته شود و این امر کارآیی اعضا را افزایش می‌دهد.

به گفته حاجی‌پور، اعضای شورای اسلامی شهر تاکنون با خودروی شخصی برنامه‌های مربوط به شورا را انجام دادند.

*جریان‌های سیاسی در شورای شهرستان رشت تاثیرگذار است

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت با بیان اینکه اگر بگوییم جریان‌های سیاسی در این شورا تاثیرگذار نیست دروغ است، گفت: خدا را ناظر بر اعمال دانستن برای اعضای شورای شهرستان رشت بسیار مهم است و دیگر اینکه گیلان و رشت نیاز به کار و تلاش دارد.

وی اعضای شورای اسلامی شهرستان رشت را فرزندان این شهرستان خواند و اظهار کرد: مردم از اعضای شورا انتظارهایی دارند و باید انتظار آنها را برآورده کنیم.

حاجی‌پور با تاکید براینکه شورای اسلامی شهرستان رشت به دنبال فعالیت سیاسی نیست، بیان کرد: شورای مذکور به دنبال احقاق حقوق مردم است و باید از امانتی که مردم در اختیار اعضا گذاشتند، حفظ امانت کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت پیگیری مطالبات مردم را بهترین اقدام ذکر کرد و افزود: مطالبه حقوق مردم سبب داشتن دنیا و تضمین آخرت می‌شود.

وی، شورای اسلامی شهرستان را مرکز تصمیم‌سازی و نظارت غیر دولتی دانست و خاطرنشان کرد: قانون مربوط شوراها در شورای شهرستان رشت خاک می‌خورد.

حاجی‌پور شناساندن شورای شهرستان رشت به مردم را نخستین اقدام اعضای این شورا عنوان کرد و افزود: بسیاری از مردم از فعالیت‌های شورای شهرستان آگاهی ندارند و آن را با شورای شهر اشتباه می‌گیرند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت با بیان اینکه مقررات این شورا باید برای مردم تشریح شود، اظهار کرد: ماهنامه شورای اسلامی شهرستان رشت به‌زودی منتشر می‌شود.

وی ارائه قانون به تمام افراد را سبب پیشرفت بیشتر جامعه ذکر کرد و یادآور شد: غبارروبی از شورای اسلامی شهرستان رشت نخستین اقدام اعضای این شورا است.

حاجی‌پور پیگیری مطالبات مردم را رسالت شورای اسلامی شهرستان رشت دانست و بیان کرد: پیگیری مطالبات مردم نیازمند همکاری تمام اعضای شورا و مسئولان استان است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت نظارت بر تمام امور عمرانی را از دیگر برنامه‌های این شورا خواند و تصریح کرد: یک‌سوم جمعیت گیلان در شهرستان رشت زندگی می‌کنند اما اعتبارات اختصاص داده شده با جمعیت شهرستان همخوانی ندارد و شاخص‌ها رعایت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد تحول در شهرستان رشت هستیم، اظهار کرد: برنامه‌های خوبی برای پیشرفت شهرستان رشت انجام می‌شود./فارس

 

Share