خاتمی و سید حسن خمینی به عیادت ابطحـی رفتنـد+ عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید حسن خمینی ، سید محمد خاتمی و عبدالله نوری به عیادت ابطحی رییس دفتر سابق دولت هفتم و معاون پارلمانی دولت هشتم رفتند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید حسن خمینی ، سید محمد خاتمی و عبدالله نوری به عیادت ابطحی رییس دفتر سابق دولت هفتم و معاون پارلمانی دولت هشتم رفتند 48550_79548551_312

48549_452

Share