حمایت سرمایه دار معروف از آقای سرپرست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :آقای سرمایه‌دار به دنبال خرید سهام یکی از زیرمجموعه های مهم وزارتخانه است که خود زمانی عضو هیئت‌مدیره آن بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :در راستای خصوصی سازی برخی مجموعه های دولتی، سرپرست یکی از وزارتخانه ها با برخی از سرمایه‌داران و افراد متمول بخش خصوصی جلساتی داشته است.

n00318042-sیکی از این سرمایه‌داران فرد نام‌آشنا و شناخته شده‌ای است که در گذشته با استفاده از روابط خاص خود بوسیله سرمایه‌ و منابع مالی چند دستگاه دولتی، بانک خصوصی راه‌اندازی کرده بود که پس از مدتی به دلیل تخلفات انجام شده امتیاز آن لغو و بانک در بانکهای دیگری ادغام شد.

آقای سرمایه‌دار به دنبال خرید سهام یکی از زیرمجموعه های مهم و مشهور وزارتخانه است که خود زمانی عضو هیئت‌مدیره آن بوده است. او در محافل خصوصی مدعی شده در صورت به‌دست آوردن مالکیت مجموعه موردنظر با استفاده از ارتباطاتی که در مجلس دارد بیش از ۲۰۰ رأی برای وزیر شدن آقای سرپرست جمع می‌کند!

این در شرایطی است که دستگاه‌های نظارتی به دقت فعالیت‌های آقای سرمایه‌دار را زیر نظر داشته و به‌خوبی از نیت و پشت پرده سرمایه‌گذاری‌های او اطلاع دارند. از سوی دیگر برآورد کلی از فضای مجلس نشان می دهد که نمایندگان مجلس به این شخص بخاطر سوابق وی در سال ۸۸ و برخی سوابق امنیتی رای اعتماد نخواهند داد و وعده ها و تلاش ها در این باره بیهوده بوده است. بر این اساس احتمال معرفی وی به مجلس نیز کمرنگ شده است./جهان

Share