جوابیه سخنگوی شورای شهر رشت به کارت زرد روزنامه گیلان امروز

جناب سیمیاری همدم در مطلب خویش چنان از نقش مطبوعات در ایجاد فضای عمومی بر محور «استدلال عقلانی» و «مباحثه ی انتقادی» دم زده است که گویی شورای شهر یا همان عضو مورد انتقاد شورا مانعی عظیم در مسیر گردش اطلاعات بر محور تنویر افکار عمومی ایجاد کرده است ؟!!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه گیلان امروز در تاریخ سه شنبه ۲ مهرماه مطلبی را تحت عنوان رفتارهای سلیقه ای در شورای شهر ممنوع رابه قلم سعید سیمیاری همدم  منتشر کرد که در ا« به نحوه انتخاب خبرنگاران جهت حضور در جلسه علنی شورای شهر رشت اعتراض شده بود Image0

در ج این مطلب باعث شد تا سرکار خانم شیرزاد عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای شهر رشت جهت تنویر افکار عمومی  جوابیه ای را به دفتر این پایگاه ارسال نمایند که بشرح ذیل می باشد

آیا مغلطه در رسانه آفتی عامدانه است؟

سه شنبه دوم مهر ماه ۱۳۹۲ مطلبی با عنوان “رفتارهای سلیقه ای در شورای شهر ممنوع!” به قلم سعید سیمیاری همدم در صفحه ی ۳ روزنامه ی گیلان امروز به چاپ رسید که لحاظ آن بدون اشراف بر حقایق، زمینه ی انحراف افکار عمومی و سفسطه را موجب می شود . بویژه که مطلب بطور مستقیم عضوی از شورای جدید شهر رشت را به انتقاد گرفته و بطور غیر مستقیم در صدد به چالش کشاندن عملکرد شورا در راستای وقایع گذشته است .  شورایی که کمتر از یکماه فعالیت خویش را با هدف گره گشایی از مشکلات عدیده شهری و احقاق حقوق شهروندی آغاز کرده و بی شک در این مسیر نیازمند همراهی و همکاری اهل قلم در پرتو تشعشعات روشنگرانه و حقیقت مدارانه ی رکن چهارم دموکراسی یا همان مردم سالاری ست .   اینجانب فاطمه شیرزاد یکی از اعضای پانزده گانه ی چهارمین دوره ی شورای اسلامی شهر رشت با لحاظ موارد فوق و با هدف جلوگیری از بروز هرگونه سوء برداشت در افکار عمومی، برخود لازم دانستم در قالب تذکر به خبرنگار محترم روزنامه ی گیلان امروز و روشنگری عموم شهروندان عزیز مواردی را مطرح  نمایم.

 خصوصا اینکه از فحوای کلام جناب سیمیاری همدم چنین بر می آید که تلاش دارد در قالب دفاع از رسالت حرفه ای رسانه های مطبوعاتی، خواست و میل شخصی خویش را در روندی بر جای مانده از گذشته به شورای جدید تحمیل کند و بستر را برای تحقق مطالبات مورد نظر خویش فراهم سازد . مطالباتی که عمدتا باید از جیب شهروندانی تامین شود که بی شک مبارزه با رانت خواری و  جلوگیری از ریخت و پاش های مالی از مهمترین خواستهای بحق آنان است.

 اینک مطلب را با پاسخگویی به مصداقهای نادرست مندرج در روزنامه ی گیلان امروز ادامه می دهم ؟IMG_5785

جناب سیمیاری همدم در نوشته خویش ابتدا با استناد به یک نویسنده غربی (والتر لیپمن) روزنامه ها را کتاب مقدس دموکراسی خوانده اند . با این دلیل که « تجزیه و تحلیل وقایع و مسایل اجتماعی و انعکاس مشکلات جامعه ، عنصر اساس رشد و توسعه ی فکر در دنیای امروز است » اما از این نکته غافل شده است که مهمترین شرط تحقق این هدف مهم اشراف بر حقایق مسلم – رعایت انصاف و حرکت در مسیر منافع عموم مردم است نه زمینه سازی برای  نیل به اهداف شخصی و جناحی.

بر هیچ کس پوشیده نیست که هرگونه سوء برداشت از واژه ی پر محتوای مردم سالاری یا همان دموکراسی پیامدی به مراتب اسفناک تر از دیکتاتوری در پی خواهد داشت و سنگ بنای رانت خواری و گروه گرایی را در جهت مقابله با حقوق عمومی خواهد گذاشت.

جناب سیمیاری همدم در مطلب خویش چنان از نقش مطبوعات در ایجاد فضای عمومی بر محور «استدلال عقلانی» و «مباحثه ی انتقادی» دم زده است که گویی شورای شهر یا همان عضو مورد انتقاد شورا مانعی عظیم در مسیر گردش اطلاعات بر محور تنویر افکار عمومی ایجاد کرده  است ؟!! در حالیکه بنا به درخواست دکتر جمشیدی رییس محترم شورای شهر رشت قرار شد نخستین نشست شورای شهر  با حضور جمعی از خبرنگاران با محوریت بررسی صلاحیت نامزدهای شهرداری رشت برگزار شود و در این روند اجماع عمومی اعضای شورا بر آن شد تا مطبوعات کثیر استان در یک نوبت بندی منظم و بدور از هرگونه تبعیض، بطور متناوب  برای نشستهای شورا دعوت شوند. به همین دلیل در اولین نشست شورا روزنامه های  گیلان امروز – پنجره ی نو – معین – گلچین و هفته نامه طاهر و فرزندان گیل و همچنین خبرگزاری فارس و ایسنا دعوت شدند و اینجانب فاطمه شیرزاد نیز که عضو شورای شهر هستم به عنوان مدیر مسوول و صاحب امتیاز هفته نامه فرزندان گیل حضور داشتم.                 ضمن اینکه قرار است در نشستهای بعدی از دیگر مطبوعات و رسانه های الکترونیکی استان دعوت شود و این روند چنان ادامه یابد که در پروسه ای مشخص تمامی مطبوعات فعال گیلان در پرتو تدابیری عادلانه در نشستهای شورا حضور یابند.                                                         اما در این رابطه یک نکته خطاب به شهروندان عزیز عرض نمایم که مطبوعات گیلان برای شرکت در نشستهای شورا و درج اخبار مربوط به آن انتظارات مالی دارند که در قالب فاکتورهایی به شورا ارائه می شود .

اگر در هر نشست شورا تمامی خبرنگاران مطبوعات استان دعوت شوند هزینه ی پرداخت آنان رقمی کمر شکن خواهد بود که در نهایت از جیب شهروندان پرداخت شدنی است. لذا برای جلوگیری از بروز فشار مالی تصمیم گرفتیم خبرنگاران مطبوعات را در دسته های ۱۵ تایی به نوبت دعوت کنیم . جالب اینکه خبرنگار محترم روزنامه ی گیلان امروز باید بداند در نخستین نشست شورا دو همکار او از روزنامه ی گیلان امروز حضور داشتند که این خود نشان تعامل شورا با این روزنامه است!!!

 در بخش دیگری از مطلب آقای سیمیاری همدم، فرزندان گیل هفته نامه ای مختص به کودکان نامیده شده  که در صدد رانت خواری از شوراست. در حالی که نگاهی به سربرگ این هفته نامه به وضوع عیان می سازد که فرزندان گیل هفته نامه ای  فرهنگی و اجتماعی ست و فقط در بخشی از آن به مطالب و اخبار کودکان و نوجوانان پرداخته می شود.از سوی دیکر مدیر مسوول و صاحب امتیاز این هفته نامه خودم هستم که اینک عضو شورایم.  نکته دیگر در این رابطه ادعای نویسنده مبنی بر عدم اشتغالزایی  هفته نامه ی فرزندان گیل است که در این رابطه باید به عرض برسانم هفته نامه ی اینجانب ۲ نیرو دارد که بطور مستمر در محل دفتر هفته نامه فعالیت می کنند و هیچگونه وابستگی نسبی و سببی با خانواده ام ندارند.

   در بخش دیگر ادعای آقای سعید سیمیاری همدم آمده است که در نوبت اول دعوت از مطبوعات، باید روزنامه ها ، هفته نامه ها و خبرگزاریهای تخصصی دعوت می شدند . حال من از ایشان سؤال می کنم که آیا روزنامه ی خود ایشان بنام گیلان امروز تخصصی نیست . اگر نیست چرا  در بستر رکن چهارم دموکراسی خواهان مطالبات و انتظارات خارج از توان شوراست؟!! آیا خبرگزاری فارس و ایسنا یا روزنامه ی معین – پنجره ی نو – گلچین و … غیر تخصصی اند؟  اگر اینگونه است چرا برای تقویت رکن چهارم دموکراسی در صدد بازنگری بر عملکرد خویش بر نمی آیند و همواره از دستگاههای دولتی و نهاد های شهری انتظار مطالبات مادی و رانتی دارند ؟

خلاصه اینکه، در خصوص پاسخگویی به ادعای این خبرنگار محترم که با کم لطفی در آستانه ی فعالیت چهارمین دوره شورای شهر رشت یکی از اعضای آن را چنین مورد انتقاد قرار داده، مطلب بسیار است. اما در اینجا از ادامه ی ارائه مستندات و مصادیق سیاست بازانه ی جناب سیمیاری همدم خودداری میکنم و صرفا به چند توصیه و تذکر اکتفا مینمایم .

۱-خبرنگار محترم، جناب آقای سیمیاری همدم شما بیش از هر فرد عادی باید به حقوق و وظایف رسانه ای خویش آگاه باشید . باید بدانید که نخستین شرط برای نقد عملکرد هر فرد و نهادی، رعایت انصاف درک واقعیت و اشراف بر حقایق است . این بدور از اخلاق خبرنگاریست که بهانه هایی را به عنوان دستاویز و بدون احراز حقیقت علیه عضوی از شورا بیان کنید در حالیکه صداقت و پرهیزگاری اینجانب از هرگونه تخلف از آغار ورودم به عرصه ی رقابتهای انتخاباتی تا کنون بر همگان آشکار است و اینجانب در هر شرایطی دفاع از حقوق شهروندانم را بر هر منفعت شخصی و جناحی ترجیح می دهم.

۲- آیا می دانید نوشتن مطلب علیه هر شخص حقوقی در رسانه اگر خلاف واقع باشد پیگرد قانونی دارد؟ آیا می دانید اگر نتوانید ادعا های خود را در دادگاه صالحه اثبات کنید باید پاسخگوی اتهامات خویش باشید؟ البته این جدای از پاسخگویی شما در محکمه ی عدل  الهی ست!!

۳- آیا می دانید هر فرد رسانه ای برای ورود به هر مبحثی نیازمند بررسی  دقیق و جامع و پرهیز از ورود به منافع جناحی و گروهی ست؟ مطمئنا خبرنگارانی در عرصه ی اطلاع رسانی موفق بوده اند که رعایت انصاف و حقیقت و عدالت را در روند تنویر افکار عمومی لحاظ کرده اند نه مسایل و سلایق شخصی را !!

۴- آیا می دانید چوب حراج زدن بر بیت المال با رقه های امید ایجاد شده در میان شهروندان را به یاس مبدل خواهد کرد؟ آیا شرایط سخت اقتصادی مردم را درک می کنید ؟ اگر اینگونه است پس به اعضای شورا حق دهید در هزینه کرد منابع صرفه جویی کنند و با خویشتنداری و تدبیر روند حضور اهل رسانه در نشستهای شورا را کانالیزه نمایند .

۵- هر تصمیمی در شورا با مشورت و اخذ اکثریت آرای اعضای محترم اجرا می شود حتی دعوت از اهل رسانه . پس انتخاب خبرنگاران مطبوعات در نخستین نشست شورای شهر رشت رابه پای تصمیم گیری یک عضو نگذارید چرا که سلسله مراتب در روند تصمیم گیریهای شورا همواره به نظر رییس شورا ختم می شود و بدون هماهنگی با ایشان هیچ عضوی قادر به تصمیم سازی نیست .

در پایان از خداوند قادر و متعال می خواهم توفیق خدمت روز افزون مردم ولایتمدار گیلان بویژه شهروندان رشتی را به همه ی ما عنایت فرماید .

والسلام علی من التبع الهدی

فاطمه شیرزاد سخنگو و عضو هیات رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت

Image0

Share