توجه به حفظ محیط زیست و ایجاد اشتغال مکمل هم هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر محمد علی نجفی امروز با اشاره به گزارش مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان و نماینده سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا از وضعیت تالاب انزلی گفت : تالاب انزلی فقط به گیلان و ایران تعلق ندارد و میراثی جهانی است . وی با تأکید برضرورت حفظ و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر محمد علی نجفی امروز با اشاره به گزارش مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان و نماینده سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا از وضعیت تالاب انزلی گفت : تالاب انزلی فقط به گیلان و ایران تعلق ندارد و میراثی جهانی است .

وی با تأکید برضرورت حفظ و بازسازی تالاب بین المللی انزلی افزود : اگر به این تالاب بی توجه باشیم باید وضعیت دریاچه ی ارومیه را انتظار بکشیم .

نماینده ی عالی دولت در گیلان با اشاره به توجه ی ویژه ی دولت تدبیر و امید به بحث حفاظت محیط زیست به مدیران جایکا اطمینان خاطر داد که آمادگی کامل همکاری در گیلان برای حفظ محیط زیست وجود دارد .

  دکتر محمد علی نجفی افزود : تخریب تالاب انزلی نه تنها یک ضایعه ی زیست محیطی است بلکه براقتصاد گیلان نیز تأثیر مستقیم دارد .jpg145

نماینده ی عالی دولت در گیلان با بیان اینکه حفظ محیط زیست و بهبود اقتصاد و ایجاد اشتغال مکمل هم هستند گفت : یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی گیلان ایجاد درآمد از طریق گردشگری است که این ظرفیت بی نظیر در تالاب بین المللی بندر انزلی با حفظ استاندارد های زیست محیطی وجود دارد.

استاندار گیلان از حفاظت محیط زیست خواست در کنار انجام وظایف قانونی خود راهکارهای سرمایه گذاری همراه با حفظ استانداردهای زیست محیطی را نیزتدبیر کند .

عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان نیز در این دیدار گفت : فاز نخست مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی تیرماه سال گذشته پایان یافته است و در فاز دوم این طرح با همکاری جایکا به دنبال مدیریت فاضلاب ورودی ، پسماندها و رسوبات در تالاب هستیم .

دکتر موتوهیرو ماسه گاوا مشاور مدیریت تالاب جایکا نیز در این دیدار گفت : این سازمان به عنوان بازوی اجرایی کمک های توسعه ی کشور ژاپن این آمادگی را دارد که در فاز دوم طرح مدیریت اکولوژیک تالاب از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ اقدامات عملی را انجام دهد .

وی گفت: هم اکنون کارشناسان این سازمان در حال مذاکره باطرف های ایرانی برای نهایی شدن چارچوب این همکاری ها هستند .

Share