تصاویر/ جشنواره روز ملی ماسوله

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین جشنواره روز ملی ماسوله روز جمعه در این روستای تاریخی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین جشنواره روز ملی ماسوله روز جمعه در این روستای تاریخی برگزار شد.

Share