تصاویر/دیدارهای روز شنبه حسن روحانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر “حسن روحانی” روز شنبه با سفرای جدید سوییس و کوبا دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر “حسن روحانی” روز شنبه با سفرای جدید سوییس و کوبا دیدار کرد.

anaj13821725251y3Z1V anaj1382172524pQE8P8 anaj1382172524Q3uSqW anaj1382172524QQU3ZA anaj1382172524u87VI7 anaj1382172524wkYTA7 anaj1382172525BX6b4q anaj1382172525cFuxoL anaj1382172525EqiZNw anaj1382172525eRt2AT anaj1382172525j6JrVn anaj1382172525jJKgui anaj1382172525k88D1y anaj1382172525OmaKo4 anaj1382172525tuWdoM anaj1382172525TxeGBs anaj1382172526cC4g9v anaj13821725250QAvOg

Share