مرتضوی :به تشخیص خودم عمل کردم، دستوری از بالا نداشتم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :وقتی نام «سعید مرتضوی» مطرح می‌شود قطار پرسش‌هاست که ردیف می‌شود پشت‌هم اما دسترسی ما به او از یک‌سو محدود به یک شماره‌تلفن است و دوم اراده او به پاسخ‌دهی….

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :وقتی نام «سعید مرتضوی» مطرح می‌شود قطار پرسش‌هاست که ردیف می‌شود پشت‌هم اما دسترسی ما به او از یک‌سو محدود به یک شماره‌تلفن است و دوم اراده او به پاسخ‌دهی. خودش می‌گوید که به رسانه‌ها اعتماد ندارد بااین‌حال قول می‌دهد در گفت‌وگویی مفصل‌تر به سوال‌های ما جواب بدهد. اولویت ما در این گفت‌وگو سه شکایتی است که از او این‌روزها در مراجع قضایی مطرح شده است: پرونده «کهریزک» که مراحل آخر خود را در دیوانعالی می‌گذراند، شکایت متهمان پرونده «پالیزدار» و شکایت «فاضل لاریجانی» به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات.

گویا در حال حاضر به جز پرونده کهریزک دو پرونده دیگر هم در دادسرا دارید؟…

 هر احضاریه ای – حتی تلفنی – باشد من در مرجع قضایی حاضر می شوم. تاکنون هر شکایتی بوده و هر زمانی که تعیین کرده اند به دادگاه رفته ام. برای بحث باند پالیزدار مرا خواسته اند من هم رفته ام و پاسخ داده ام. در رابطه با شکایت دکتر فاضل لاریجانی هم من چند نوبت جواب داده ام.

سه شنبه چندمین احضار شما در رابطه با پرونده شکایت آقای لاریجانی بود؟

تابه حال سه بار در رابطه با شکایت فاضل لاریجانی احضار شده ام. یکی قبل از زمان بازداشت، دیگری، زمان بازداشت و الان سومین بار بود که احضار می شدم.

موضوع احضار چه بود؟

در رابطه با محتوای نواری بود که از فاضل لاریجانی و بابک زنجانی ضبط کردم. متن کامل «سی دی» ها را از من می خواستند و مدعی بودند که «سی دی» ها ناقص است، من هم گفتم زمانی که بازداشت بودم ماموران حفاظت از محل بازرسی کردند و کل نوارها و «سی دی» ها و همه مطالب موجود را برده و توقیف کرده اند. بنابراین، همه چیز دراختیار خود ماموران حفاظت است و آقای بازپرس هم همان زمان تماس گرفتند با ماموران حفاظت اما تلفنشان خاموش بود و قرار شد ایشان از ماموران حفاظت بخواهند کل «سی دی» ها را در اختیارشان قرار دهند و اگر توضیح دیگر خواستند، مجدد از من دعوت کنند.

تفهیم اتهام شدید؟

نه فقط توضیح خواستند.

اما وکیل شما گفته است که تفهیم اتهام شدید؟

نخیر ابتدا توضیح خواستند، هر سه بار توضیح خواسته اند. تفهیم اتهام به تشخیص بازپرس و قاضی است، به طرفین پرونده ارتباط ندارد.

  راستی چرا از آقای بابک زنجانی نوار ضبط کردید؟

نوار بابک زنجانی در اینترنت گذاشته شده است. مفصل است الان تلفنی نمی توانم صحبت کنم.

  دررابطه با پرونده کهریزک چطور؟ الان پرونده در دیوانعالی کشور است گویا آنجا هم دوباره احضار شدید، درست است؟

 رسیدگی در دیوانعالی کشور اینطور نیست که طرفین را دعوت کنند و توضیح بخواهند. دوطرف لایحه دفاعیه می فرستند من هم لایحه دفاعیه را به دیوانعالی دادم هفته قبل و آنها در حال مطالعه آن هستند. دیوانعالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور است و قضاتی که در دیوان کار می کنند باسابقه ترین قضات کشور هستند و نوعا با دقت نظر، پرونده را مطالعه و براساس قانون و محتویات پرونده قضاوت می کنند. من به اجرای عدالت در دیوانعالی کشور اعتقاد دارم و هر رایی از دیوانعالی کشور صادر شود تابع آن خواهم بود.

بازداشت شدگان پرونده پالیزدار از شما و صادقیان، بازپرس پرونده پالیزدار شکایت کرده اند. این شکایت در چه مرحله ای است؟

از من و سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت و بازپرس شکایت کرده اند. در یک نوبت توضیح دادم. هفته آینده هم قرار شده، یکشنبه دعوت کنند و من بازهم برای توضیحات تکمیلی بروم. پرونده بازپرس (صادقیان) دادگاه رفته، ولی درباره ما هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

پس الان سه شکایت از شما در حال بررسی است.

بله سه شکایت، که دو شاکی پالیزدار و فاضل لاریجانی هستند و دیگری پرونده کهریزک.

درباره شکایت بازداشت شدگان در پرونده پالیزدار گفته شده بود که همه بازداشت ها به دستور شما بوده است. حتی ادعا می شود شما به بازپرس پرونده (صادقیان) دستور داده بودید و ایشان به دستور شما برخورد کرده اند؟

 آقای بازپرس صادقیان در مراحل مختلف رسیدگی اعلام کرده که من بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اسناد مدارک و تحقیقاتی که کرده ام و بر اساس نظر قضایی خودم تصمیم گرفته ام و دستوری از بالا نداشته ام بلکه به تشخیص قضایی خودم عمل کرده ام.

ولی در حال حاضر از او شکایت شده و ایشان متهم  هستند.

طرح شکایت به معنای درستی ادعای شاکی و محتوای شکایت نیست. شاکیان گفته اند بازداشت غیرقانونی بوده است. بازپرس هم دفاع کرده و دلایلی را ارایه کرده است و بر اساس نظر قضایی خودش به این نتیجه رسیده است.

یعنی شما منکر نقش خود در بازداشت ها هستید؟

مگر می شود دادستان نقشی نداشته باشد؟ من که اگر دستور داده باشم یا تصمیمی گرفته باشم از تصمیم خودم دفاع می کنم و نسبت به اقداماتی که برمبنای تکلیفم انجام دادم، افتخار می کنم و هیچ مشکلی ندارم اما اینکه شما می گویید بازپرس دستوری کار انجام داده، درست نیست.

ایشان نگفته اند بلکه این حرفی است که گفته می شود؟

خیر اینطور نبوده است.

شما الان کجا هستید؟ تهران یا یزد؟ مشغول چه کاری هستید؟ آیا فقط تلفنی احضار می شوید؟

نخیر من تهران هستم. مرجع قضایی هم نشانی من را دارد. پاسخ بقیه سوال های شما هم بماند برای بعد.(شرق)

Share