نظر منفى نسبت به آقای نجفی نداشته و نداده ام/ درهمین دوره ایشان از تهران به لاهیجان آمدند تا به من رای دهند!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس مجمع نمایندگان در پاسخ به سوالی مبنی بر “استاندار شدن دکتر نجفی” گفت : در مجمع نمایندگان گیلان، بر اساس شش رأى معرفى آقای نجفی صورت پذیرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در خصوص تصمیم قطعی دولت بر تغییر استاندار گیلان به خبرنگار ما گفت: اینجانب نیز طرف مشاوره دولت ( به عنوان فرد ) در خصوص انتخاب استاندار قرار گرفتم.ندیمی با اشاره به معرفی نجفی به عنوان استاندار گیلان، اظهار داشت: در مجمع نمایندگان گیلان بر اساس شش رأى معرفى آقای نجفی صورت پذیرفت.
ندیمی: دولت در خصوص انتخاب استاندار گیلان حق تصمیم گیری نهایی را داردوی افزود: ستاد دکتر روحانى نیز در نامه ای به آقای “مرتضی بانک” معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، شخص دیگرى را معرفى کردند.

رئیس مجمع نمایندگان در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اظهار نظرات متفاوت در خصوص انتخاب استاندار گفت: بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان، آنچه در رسانه ها مطرح کردم، نظرات کل مجمع بود.

ندیمی با تأکید بر اینکه دولت حق تصمیم گیرى نهایی را دارد، گفت: در مورد گزینه هاى بومى (مثل آقاى نجفى) که در همه این سالها با هم روابط داشته و داریم، بنده تاکنون نظر منفى نداشته و نداده ام.

وی افزود: در مورد استاندار فعلى و آقایان علیزاده و کاتب نیز چون مجمع نمایندگان اندیشیده و نظر مجمع را اعلام داشته ایم.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با اشاره به افرادی که در حال فضا سازی برای خود هستند، تصریح کرد: این افراد حتماً مى دانند که نمایندگان از قدرت بالایی برخوردارند.

ندیمی اظافه کرد: در هر حال این هفته هر کسی از دوستان گیلانى مطرح شوند از جهتى خوشحالى و از بعدى گرفتارى مثل، عدم پرداخت حق طبیعی چایکاران (وجه خرید تضمینى) وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به روابط خود با آقایان نجفى، گفت: این روابط در ایام اجرایی و اقتصادى و حتى بیکارى بوده و خواهد بود وی افزود آقای نجفی گفته بودند در این دوره انتخابات مجلس از تهران به لاهیجان آمدند تا به من رای دهند  ایشان وما درانتخابات دوره اول براى هاشمى فعالیت مى کردیم

Share