از خروج چندین هزار تن چای سنواتی از انبارها جلوگیری کرد !!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با توجه به اینکه سازمان تعاون روستایی اخیرا ۲۵ هزار تن چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته را برای صادرات به فروش رساند و تاکنون نیز حدود ۳ هزار تن از این چایها از انبارهای گیلان و مازندران خارج کرده است اما کارگروه چای گیلان از خروج بقیه چایهای سنواتی تا تعیین تکلیف وضعیت صادرات چای خشک جلوگیری و انبارهای چای سنواتی را در استانهای شمالی پلمپ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : کارگروه چای گیلان از خروج چایهای سنواتی سازمان تعاون روستایی جلوگیری کرد.
با توجه به اینکه سازمان تعاون روستایی اخیرا ۲۵ هزار تن چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته را برای صادرات به فروش رساند و تاکنون نیز حدود ۳ هزار تن از این چایها از انبارهای گیلان و مازندران خارج کرده است اما کارگروه چای گیلان از خروج بقیه چایهای سنواتی تا تعیین تکلیف وضعیت صادرات چای خشک جلوگیری و انبارهای چای سنواتی را در استانهای شمالی پلمپ کرد.

th (42)رییس انجمن صنفی کارخانجات چای شمال اعلام کرد : با توجه به این که سه هزار تن چای سنواتی خارج شده از انبارها در شش کارخانه چایسازی شهرستانهای رودسر و املش فرآوری شده و احتمال فروش آن در داخل کشور و برای مصارف انسانی وجود داشت، کارگروه چای گیلان تا تعیین تکلیف نهایی مانع خروج چای سنواتی از انبارها شد.
سعید رحمت سمیعی افزود:خریداران چای سنواتی مجوز صادرات نداشتند و چای های خشک را در داخل کشور می فروختند .
وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی نیز چهارم مهر امسال در نامه ای از سازمان تعاون روستایی ایران خواست تا از فروش و عرضه چای خشک تاریخ مصرف گذشته برای مصارف انسانی جلوگیری کند و این چای ها را در صورت عرضه در بازار ردیابی و به انبارهای آن سازمان بازگرداند.
بر طبق مصوبه هیات وزیران چای های خشک با تاریخ مصرف بیش از سه سال چای سنواتی محسوب می شود.

Share