آیا برایتان ممکن است لیست اموالتان را اعلام کنید ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : در دوره سوم شورا مردم فهیم شهر رشت شاید اختلاس ها و مال اندوزی هایی توسط اعضاء شورای شهر بودند که همچون خنجری بر روح و روان مردم زخم های عمیق ایجاد میکرد و امید میرفت نهاد های نظارتی روی شورای چهارم نظارت ویژه ای داشته باشند اما خبرها حاکی از …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : وقتی خبر اختلاس ۷ میلیاردی در دوره سوم شورای شهر سوم رشت منتشر شد، تا حدود زیادی  مردم  را نسبت به پارلمان محلی رشت بدبین کرد.

اوایل سال گذشته بود که رئیس وقت شورای شهر رشت اعلام کرد که بودجه شهرداری رشت با ۱۵۰ میلیارد تومان بسته شده است. ۱۵۰ میلیاردی که ۷ میلیاردش به جیب اعضای شورا رفت و البته از چشم تیزبین سربازان گم نام امام زمان (عج) دور نماند. شاید دستگیری و مجازات اعضای سابق شورای شهر بتواند تا حدودی در جلب اعتماد مردم موثر باشد، اما هیچ چیر نمی تواند آب از دست رفته را به جوی برگرداند و خاطره انگشت نما شدن رشت در کشور را از ذهن مردم پاک کند.

345

این بار اما این خواسته به حق مردم رشت است تا تمامی اعضای محترم شورای شهر رشت لیست اموال خود را در دو نوبت یکی در همین آغاز به کار شورای شهر و دیگری ۴ سال بعد و در انتهای کار شورا به نهادهای نظارتی معرفی و آن را رسانه ای کنند تا هم اعتماد از دست رفته مردم را جلب کنند و هم از انتشار بسیاری از شایعات جلوگیری کنند.

شایعاتی که حاکی از آن است که چند تن از اعضاء شورا به نام اقوام درجه یکشان در حال خریدن زمین در حوالی طرح های عمرانی در دست اقدام و الویت شهرداری رشت هستند که مردم را نگران کرده و مردم خواستار این هستند که اعضاء شورا اموال فعلیشان را اعلام کنند امولی که بنظر میرسد کمم نباشد چون کافیست ماشین افراد و هزینه های تبلیغاتی شان را بررسی کنیم 

این می تواند یکی از راهکارهای بسیار مفیدی باشد که اعضای شورای شهر رشت آن را اولین بار در کشور به عرصه اجرا می گذارند و از این طریق هم خط بطلانی بر تمام شایعات می کشند و هم اشتباهات اعضای گذشته شورا که باعث شد اتفاقات شورای شهر رشت نقل دهان تمام مردم کشور شود را جبران می کنند.

شفاف سازی بودجه ۲۰۰ میلیاردی شهر رشت، اعلام درآمدها و هزینه های شهرداری به مردم از طریق رسانه ها می تواند یکی دیگر از ابزارهای موثر در جهت کاهش تخلفات مالی باشد.

در هر حال مردم به جوانان منتخب شورای شهر بسیار امیدوارند و با خوشبینی به آینده می نگرند.

در دوره سوم شورا مردم فهیم شهر رشت شاید اختلاس ها و مال اندوزی هایی توسط اعضاء شورای شهر بودند که همچون خنجری بر روح و روان مردم زخم های عمیق ایجاد میکرد و امید میرفت نهاد های نظارتی روی شورای چهارم نظارت ویژه ای داشته باشند اما خبرها حاکی از آن است که چند تن از اعضاء شورا به نام اقوام درجه یکشان در حال خریدن زمین در حوالی طرح های عمرانی در دست اقدام و الویت شهرداری رشت هستند که مردم را نگران کرده و مردم خواستار این هستند که اعضاء شورا اموال فعلیشان را اعلام کنند امولی که بنظر میرسد کمم نباشد چون کافیست ماشین افراد و هزینه های تبلیغاتی شان را بررسی کنیم/خزرانلاین

Share