آن مردی که شلوار جین می پوشید ، شما شهید کردید/عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  ادعای مضحک نخست وژیر رژیم غاصب اسرائیل مبنی بر محدودیت پوشیدن شلوار جین در کشورمان،همچنان با بازخوردهای فراوانی مواجه است و در یکی از این موارد؛تصویر دانشمند شهید هسته ای کشورمان شهید داریوش رضایی نژاد که مشغول بازی با دختر خردسالش میباشد منتشر شده و در آن تاکید شده […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  ادعای مضحک نخست وژیر رژیم غاصب اسرائیل مبنی بر محدودیت پوشیدن شلوار جین در کشورمان،همچنان با بازخوردهای فراوانی مواجه است و در یکی از این موارد؛تصویر دانشمند شهید هسته ای کشورمان شهید داریوش رضایی نژاد که مشغول بازی با دختر خردسالش میباشد منتشر شده و در آن تاکید شده است: ” آن مردی که شلوار جین میپوشید،شما شهید کردید”.

n00139878-b

 

Share