۹۰ هزار هکتار شالیزار در گیلان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی رفت

به گزارش دیارمیرزا: مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان از زیر پوشش بیمه رفتن ۹۰ هزار هکتار شالیزار طی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش دیارمیرزا : در سال زراعی جدید ۱۰۲ هزار نفر اراضی شالیکاری خود را در استان به زیر پوشش بیمه بردند که نسبت به سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار است.

وی همچنین با اعلام اینکه امسال کشاورزان در سه مرحله خزانه، گلدهی و زمان برداشت  محصول برنج دچار خسارت شدند، اظهارداشت: در مرحله خرانه ۲۰ هزار نفر شالیکار دچار مشکل شدند که ۲۷ میلیارد ریال خسارت به حساب آنان واریز شد.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان در جریان فعالیت‌ های کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه هستند و برای اجتناب از خسارت‌ های ناشی از این خطرها به کمک‌ های دولت یا سایر روش‌ های جبران خسارت نیاز مبرم دارند.

وی اظهارداشت: بازار بیمه می‌تواند راه حلی مناسبی برای‌ تثبیت محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان باشد.

صفار حمیدی با بیان اینکه کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است، افزود: در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و شخصی دست به دست داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای تولید کنندگان فراهم می سازند.

وی تاکید کرد:  ایجاد شرایط مطلوب برای بهره وری بیشتر، دادن امید و امنیت کافی به بهره برداران برای استمرار تولید در بخش کشاورزی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر صندوق بیمه بیمه محصولات کشاورزی گیلان یادآورشد: بیمه تمهیدی در راستای تامین مشارکت گسترده کشاورزان برای دستیابی به یک کشاورزی پایدار است./ مهر

Share