گزارش تصویری مراسم تحلیف اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان رشت

dsc942 dsc943 dsc944 dsc945 dsc946 dsc947 dsc948 dsc949 dsc950 dsc951

Share