گزارش تصویری مراسم بزرگداشت همسر آیت الله سعیدی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :مراسم بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی در مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :مراسم بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی در مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) تهران برگزار شد.

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

بزرگداشت همسر آیت‌الله سعیدی

Share