گزارش تصویری رژه نیروهای مسلح استان گیلان

  دانیال نهی قناد عکاس پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  

jpg58 jpg57 jpg56  IMG_5738 IMG_5740 IMG_5742 IMG_5745 IMG_5736 IMG_5734 jpg54 IMG_5730 IMG_5728 IMG_5727 IMG_5713 IMG_5716(1) IMG_5719 IMG_5726 IMG_5711 IMG_5710 IMG_5704 IMG_5706 IMG_5709 IMG_5699 IMG_5697 IMG_5687 IMG_5681 IMG_5679 IMG_5666 IMG_5668 IMG_5671 IMG_5673

IMG_5661

IMG_5657

IMG_5652 IMG_5650

IMG_5623

IMG_5626

IMG_5634

IMG_5636

IMG_5640

jpg56

دانیال نهی قناد عکاس پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

 

Share