گزارش تصویری تشییع پیکر پاک ۵ شهید گمنام در رشت

 

shahid-16 shahid-15 shahid-14 shahid-gomnam-2 shahid-gomnam-3shahid-gomnam-4  shahid-gomnam-5 shahid-gomnam-9 shahid-gomnam-8 shahid-gomnam-7 shahid-gomnam-6 shahid-gomnam-1 shahid-13 shahid-12 shahid-10 shahid-9 shahid-5 shahid-6 shahid-7 shahid-8 shahid-4 shahid-3 shahid-2 shahid-1 131 141 151 11111111111111111111 121 111 32 25 8deynews9 9 10 15 8 7 6 5 4

Share