گزارش تصویری بزرگ داشت ناصر حجازی

به گزارش دیارمیرزا : مراسم اهدای ده تندیس ناصر حجازی به پیشکسوتان فوتبال عصر دیروز با حضور اهالی سینما، ورزش و تعدادی از چهره‌های سیاسی در تالار ایوان شمس برگزار شد. برگزارکننده این مراسم خانواده زنده یاد ناصر حجازی بودند.

به گزارش دیارمیرزا : مراسم اهدای ده تندیس ناصر حجازی به پیشکسوتان فوتبال عصر دیروز با حضور اهالی سینما، ورزش و تعدادی از چهره‌های سیاسی در تالار ایوان شمس برگزار شد. برگزارکننده این مراسم خانواده زنده یاد ناصر حجازی بودند.

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

یادبود ناصر حجازی

Share