گزارش تصویری بازدید سرپرست شهرداری رشت از پروژه های عمرانی

DSC02957 DSC02963 DSC03000 DSC03033 DSC08494 DSC08514

Share