گزارش تصویری از حواشی اولین جلسه شورای شهر تهران پس از انتخاب شهردار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : جلسه شورای شهر تهران صبح امروز سه شنبه به ریاست احمد مسجد جامعی برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : جلسه شورای شهر تهران صبح امروز سه شنبه به ریاست احمد مسجد جامعی برگزارشد.

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

شورای شهر

Share