گزارش تصویری/تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام

به گزارش دیارمیرزا: مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل صبح امروز شنبه برگزار شد.

به گزارش دیارمیرزا: مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل صبح امروز شنبه برگزار شد.

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل

حضور حسن روحانی رئیس جمهور در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور و هیات دولت در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور و هیات دولت در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور و هیات دولت در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور و هیات دولت در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور و هیات دولت در گلزار شهدای بهشت زهرا

حضور حسن روحانی رئیس جمهور در گلزار شهدای بهشت زهرا

بدرقه حسن روحانی رئیس جمهور توسط سید حسن خمینی

حسن روحانی رئیس جمهور در گلزار شهدای بهشت زهرا

Share