نمایندگان در مقابل استانداری افرادی مثل آقای شجاع مقاومت می کنند

کوچکی نژاد گفت:اصلاح طلبان گیلان هم تلاش می کنند افرادی مثل آقای شجاع را به کرسی بنشانند.ولی آنها در گیلان به مشکل برمی خورند نمایندگان هم روی گزینه های اینچنینی مقاومت خواهند کرد

به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس جبارکوچکی نژادنماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل گفت: بعید می دانم استانداری گیلان در آینده نزدیک دستخوش تغییرشود . هرچندخیلی ها دارند تلاش می کنند. گیلان در اولویت تعویض استاندارقرارندارد.هنوز آقایان با کسی وارد بحث آنچنانی نشده اند. بیشتر بحث های داخلی و شب نشینی ها و محفل نشینی هاست. اینکه کسی بیاید و نمایندگان با او بنشینندو نظرقطعی بدهند فعلاًاینگونه نیست.koshakinejad1

کوچکی نژاد در ارتباط با گزینه های بومی و غیر بومی مطرح هم گفت: اصلاح طلبان دارند تلاش می کنند تا گزینه  گیلانی خود را به کرسی بنشانند  ازسوی دیگر مهندس علیزاده (معاون کنونی وزیر که زمانی معاون عمرانی استانداری گیلان هم بود ) مطرح است که اقبال خوبی هم دارد

وی افزود :آقای کیهان هاشم نیا (استاندارفعلی) هم یکی از گزینه های ابقاءاست . که نظرنمایندگان هم این است که هاشم نیا جزء یکی از گزینه ها باقی بماند

کوچکی نژاد در خصوص گزینه غیر بومی هم گفت: ببینید بسیاری معتقدند مهندس  نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم می تواند بسیار مفید باشد که او هم اقبال خوبی دارد . نمایندگان نظر داشتندکه این دو گزینه می توانند گزینه های خوبی برای گیلان باشند دربین نمایندگان گیلان (روی علیزاده و نیکزاد) اختلاف نظری وجود ندارد . اصلاح طلبان گیلان هم تلاش می کنند افرادی مثل آقای شجاع را به کرسی بنشانند.ولی آنها در گیلان به مشکل برمی خورند نمایندگان هم روی گزینه های اینچنینی مقاومت خواهند کرد

کوچکی نژاد دربیان اینکه  برخی بزرگان گیلان باهیچ یک ازاین گزینه ها موافقت ندارند و خود به دنبال معرفی فردی خاص هستند گفت: باید دید سرانجام مجمع نمایندگان نظرشان برکدام گزینه است . هنوز نظرقطعی داده نشده است .

Share