چه کسانی شهردار کلانشهر رشت را انتخاب می کند ؟ + اسامی

به گزارش دیارمیرزا پس از کش دارشدن ماجرای شورای اسلامی سوم و چهارم دررشت گویا قراراست شورای رشت سرو سامان بگیرد و شهرداری رشت هم ازاین بلاتکلیفی در بیاد. همه ۱۵منتخب شورای اسلامی رشت هم قسم شدند تا جبران مافات کنند و آبروی شورا را به هیبت اش برگردانند

به گزارش دیارمیرزا پس از کش دارشدن ماجرای شورای اسلامی سوم و چهارم دررشت گویا قراراست شورای رشت سرو سامان بگیرد و شهرداری رشت هم ازاین بلاتکلیفی در بیاد. همه ۱۵منتخب شورای اسلامی رشت هم قسم شدند تا جبران مافات کنند و آبروی شورا را به هیبت اش برگردانند . 345

حالا دیگه دستگاههای نظارت کننده هم حواسشان جمع شده است .شنیده های ما حاکی است که پس از تایید انتخابات رشت ؛ اعضای شورای اسلامی تا کنون ۲جلسه درون تشکیلاتی برگزارکرده اند و قصد دارند در اولین گام شهردار رشت را انتخاب و معرفی کنند تا شهراز بلاتکلیفی نجات یابد .

به همین خاطر یک سری معیارهایی را برای انتخاب شهر دار مشخص کردند و قرار است در قالب یک کارگروه؛ صلاحیت ها افراد بررسی شود. آنطوریکه شنیده شد اعضای کارگروه تعیین شهردارعبارتنداز: محمد حسین واثق کارگرنیا  ، خانم فرانک پیشگر ، مظفر نیکومنش  نودهی، ، فرهاد شوقی؛ امیرحسین علوی ؛ رضا رسولی،عباس صابر که تاکنون رزومه ۶نفربه دست این کارگروه رسیده وقراراست برروی سوابق ، برنامه ها و توانمندی افراد کارشود .

ما نیز به منتخبین ملت تبریک و برای  خدمت به ستمدیدگان رشت برایشان آرزوی موفقیت داریم ./احرار گیل

Share