نگاهی به حلقه وصل رهنمودهای مقام معظم رهبری به دولت و خبرگان

ششم و چهاردم شهریور سال۹۲ در دیدار دولت یازدهم و مجلس خبرگان رهبری با مقام عظمای ولایت؛رهنمودهایی از سوی معظم له ارائه گردید که مرور و تحلیل و کسب راهکار از آن برای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نیروهای ولایتمدار و موثر جریان ساز سیاسی معتقد به دهه پیشرفت و عدالت بسیار ضروریست.  نگارنده پس […]

shafieششم و چهاردم شهریور سال۹۲ در دیدار دولت یازدهم و مجلس خبرگان رهبری با مقام عظمای ولایت؛رهنمودهایی از سوی معظم له ارائه گردید که مرور و تحلیل و کسب راهکار از آن برای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نیروهای ولایتمدار و موثر جریان ساز سیاسی معتقد به دهه پیشرفت و عدالت بسیار ضروریست.

 نگارنده پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم معتقد به فعالیت موثر و هدفمند و منجربه نتیجه و انجام تکلیف برای جبهه ای بعنوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوده و تعبیر را در این قالب ، محتوی و عنوان ولایتمدارانه تر میداند.

 با نگاهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با هیات محترم دولت یازدهم کلیدی ترین مطالب ارائه شده عبارتند از ؛ بررسی عملکرد آغازین دولت یازدهم؛ارائه شاخص های دولت اسلامی در شرایط امروز ورعایت اولویت ها در دولت یازدهم و نگاهی گذار به بررسی مسائل منطقه از جمله قضایای مصر و سوریه می باشد.

 همین دسته بندی و چهارچوب بحث نشان از دغدغه های اساسی ولی امر مسلمین جهان در تبیین گفتمان همه جریانهای خودی درون نظام است و البته جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی باید موشکافانه تر به سرفصلها و کلید واژه های محوری و راهگشای ایشان توجه نماید.

 ایشان با تاکید بر بروز نقاط قوت دولت؛ ثمره آنرا ادامه افزایش امید مردم به کارهای بزرگ و عبور از موانع بیان میدارند و مصداق نقطه قوت دولت را شخص آقای دکتر روحانی بعلت سابقه در انقلاب و مبارزات انقلابی و مواضع خوب و درست در طول سی سال گذشته بیان می نمایند لذا گفتمان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در قبال دولت فعلی نیز باید بر همین مبنا قرار گیرد.

 مقام معظم رهبری در شرایط امروز دولت اسلامی را دارای شاخصه های بیان میکنند که در گذشته نیز در این مورد شاخصهایی را تبیین فرموده بودند و این درسی برای همه اهل بصیرت است که متناسب با شرایط روز باید به تببین مسائل بپردازند که از جمله این شاخصها ؛ ۱-سلامت اعتقادی و اخلاقی و عملکردی مسئولان است که توصیه میفرمایند برای سرحال آوردن روح انسان معتقد، نیاز به ارتباط با قرآن و دعا و توسل ست که وعده های خدا حق است.۲-روحیه خدمت به مردم بعنوان گفتمان اصلی دولت اسلامی مطرح شده و تاکید میگردد سلیقه ها و دلبستگی های شخصی در خدمت رسانی به مردم نباید اثر بگذارد لذا وظیفه همه خدمت بی منت و پرتلاش در هر سمت و سطحی در ارکان نظام است.۳-توجه دائمی به مسئله عدالت و پیشرفت در امور۴-سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد و تاکید بر اینکه در اثرفساد چند نفر ممکنست سبب از بین رفتن مجموعه زحمات دولت و بدنام شدن آن شود. ۵-قانونگرایی که خروج از ریل قانون سبب آسیب دیدن امور بوده و توجه به اسناد بالادستی خصوصا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجازی و تحول نظام اداری مورد تاکید قرار گرفته است .

 امادو مورد آخر که ۶-حکمت و خردگرایی درکارها و۷-تکیه به ظرفیت درونزای کشورو عدم نگاه به بیرون مورد تبیین ایشان قرار گرفته است از اهمیت بالایی برخورداست که باید جز به جز بیانات مورد تفکر و اندیشه صاحب نظران قرار گیرد.

 مقام معظم رهبری با شاخص قرار دادن حکمت و خردگرایی در کارها بعضی از مشکلات را از تاثیر سوءبرخی اظهارات مسئولین دارای جایگاه و تریبون دانستند و این سرفصل رفتاری باید مورد توجه فعالین جبهه فرهنگی انقلاب قرار گیرد تا بتوان در تعاملات اجتماعی زمینه ساز سبک زندگی اسلامی با شاخصهای مورد نظر ولایت باشند.

 شناسایی و بهره برداری خردمندانه از امکانات داخل کشور که همان تکیه به ظرفیت درونزای کشور و عدم نگاه به بیرون است نکته کلیدی است که پیوند فرمایشات مقام معظم رهبری با بیانات ایشان در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری است؛ آنجائیکه ایشان ، فهم درست از واقعیات در تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها در نظام اسلامی مورد توجه قرار میدهند و با تاکید اشاره میفرمایند که در زمان حضرت امام خمینی(ره) که شرایط امنیتی و اقتصادی کشور از زمان حال بسیارضعیف تر بود؛ اما سیاست راهبردی امام(ره) با وجود برخی واقعیتها در این مصادیق نمود می یابد که عبارتند از : اقدام امام (ره)در معرفی اسرائیل به عنوان غده سرطانی؛ معرفی آمریکا بعنوان شیطان بزرگ؛ معرفی تسخیر لانه جاسوسی بعنوان انقلاب دوم؛ و اصرار امام(ره) برشعار”جنگ تا رفع فتنه” در مقابل شعار”جنگ جنگ تا پیروزی”.

 تبیین دو مسئله مهم تصمیم گیری وتصمیم سازی در نظام اسلامی و موضوع تقویت ساخت درونی نظام بعنوان راه حل مشکلات کشور در دیدار با اعضای خبرگان رهبری نشان از تاکید ایشان به توجه همه روحانیون و فعالین سیاسی و فرهنگی و انقلابی در جبهه بصیریت افزایی به اجزا این مباحث است.

 نگاه کلان و جامع به حوادث وموضع گیری برمبنای آن؛تشکیل تمدن اسلامی بعنوان آرمان و هدف جمهوری اسلامی؛ وحدت ملی و تکیه به آرای مردم با تکیه به اسلام بعنوان راهبرد عمومی رسیدن به این هدف؛ فهم درست از واقعیات از جمله واقعیت رواج معرفت دینی ومعنوی در بین بخش وسیعی از نسل جوان و نفوذ روز افزون جمهوی اسلامی در منطقه و جهان از اساسی ترین نکاتیست که باید مورد توجه تحلیلی این فرمایشات قرار گیرد.

 بازسازی و بازشناسی وظیفه تشکیلاتی و شیوه و روش حرکتی نیروهای ولایتمدار ، جهادی ، انقلابی و دلسوز به گفتمان مقاومت، ضرورت انکار ناپذیر برای جذب عمومی آحاد جامعه است و در این مسیر اقدامات فرهنگی بیش از تقابلات سیاسی موثر بوده و اگر عنوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی حلقه وصل اندیشه ولایتمداران با بصیریت و کارآمد و خوشنام و خدمتگذار باشد قطعا بر پایه گسترش سبک زندگی اسلامی در جامعه شاهد تصمیم سازی های مردم در بزنگاههای مردمسالاری دینی خواهیم بود و این مسیر به ایثار توام با اخلاق مداری و روشنفکری دینی هنرمندانه مبتنی بر عقلانیت دینی نیاز دارد.

Share