منطقه آزاد انزلی دروازه ورود سرمایه گذار خارجی به شمال کشور است

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  دکتر منصور مولایی پور رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در نشست مشترک بامدیران اقتصادی این منطقه با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی دروازه ورود سرمایه گذار خارجی به شمال ایران است اظهار داشت: مهمترین هدف مرکز خدمات […]

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  دکتر منصور مولایی پور رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در نشست مشترک بامدیران اقتصادی این منطقه با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی دروازه ورود سرمایه گذار خارجی به شمال ایران است اظهار داشت: مهمترین هدف مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان جذب سرمایه گذار خارجی برای توسعه دانش فنی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش بهره وری ظرفیت های ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان می باشد که دراین میان منطقه آزاد انزلی از جایگاه ویژه ای برخودار است.

 وی وجود منطقه آزاد انزلی را نقطه قوت استان در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی اعلام کرد و افزود: ویژگیها و ظرفیتهای این منطقه، مهمترین مزیت استان برای حضور سرمایه گذارخارجی می باشد و با عنایت به بی نظیر بودن چنین منطقه ای با مزایای قانونی متعدد در شمال کشور، معرفی آن به سرمایه گذاران خارجی مهمترین اولویت کاری مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان است.

 نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری بابیان اینکه نهادهای اقتصادی جهانی(بانک جهانی-صندوق بین المللی پول)، مناطق آزاد را مهمترین فرصت و مزایای قانونی برای جذب سرمایه گذار خارجی در هر کشور ارزیابی می کنند و چین نیز بوسیله مناطق آزاد خود به این جایگاه رفیع اقتصادی دست یافت، افزود: منطقه آزاد انزلی از وجود قوانینی مطابق با سازمان تجارت جهانی(WTO) و متناسب با قوانین بین المللی حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار است که باید از آن استفاده نمود.

 مولایی پور رویکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را افزایش همکاری نهادهای عضو این مرکز بامنطقه آزاد برای جذب سرمایه گذار اعلام و اضافه نمود: درمرحله نخست بدنبال معرفی، ایجاد رابطه و حضور سرمایه گذاران موجود استان در این منطقه هستیم تا از رهگذر ورود آنها زمینه افزایش فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود.

 وی خواستار همکاری بیشتر نهادهای استانی برای تسریع در خدمات رسانی به سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در منطقه آزاد انزلی شد و تصریح کرد: باید بپذیریم که این منطقه مهمترین کانون اقتصادی استان برای معرفی و فعالیت سرمایه گذاران خارجی است.

 نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری تبلیغ مزایای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری دراین منطقه را مهمترین ضرورت اعلام کرد و افزود: درصورت آشنایی بیشتر مسئولین استان با مزایای قانونی منطقه، مدیران استان به سفیران جذب سرمایه گذاری تبدیل می شوند.

 گفتنی است رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی گیلان با دیدار از فاز تجارت و صنعت منطقه از نزدیک با ظرفیت ها سرمایه گذاری و مسائل مبتلابه سرمایه گذاران آشنا شد.

 در این دیدار مدیران معاونت اقتصادی سازمان و تعدادی از سرمایه گذاران منطقه حضور داشتند.

Share