مدیرعامل ملوان ماهیانه ۱۲میلیون تومان دستمزد گرفت !!!!

ین دستمزد برای مدیرعامل باشگاهی که همیشه از بی پولی گلایه می کند کمی بالا به نظر می رسد البته به برخی از پیشکسوتان فوتبال ملوان نسبت به این دستمزد اعتراض های فراوانی دارند و می گویند چرا یک مدیرغیر بومی باید چنین دستمزدی را از باشگاهی که مشکلات مالی فراوان دارد بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از  مدال نیوز، باشگاه ملوان یکی از باشگاه‌هایی است که با مشکلات مالی فراوانی مواجه است. بنابراین خیلی‌ها تصور می‌کنند که پرسنل این باشگاه برای دریافت حقوق شان هم مشکل داشته باشند و سطح حقوق ها نیز نسبت به سایر باشگاه های پولدار در ملوان کمتر است  اما این موضوع حداقل در مورد مدیرعامل ملوان صدق نمیکند.image11359

براساس اسناد موجود صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان در فصل گذشته برای یک فصل ۱۴۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

به عبارت دیگر اگر فصل را یکسال حساب کنیم او برای هر ماه ۱۲  میلیون تومان در ماه حق الزحمه گرفته است. البته برخی از منتقدان می گویند یک فصل فوتبال ۱۰ ماه است و باید گفت که درودگر ماهیانه ۱۴ میلیون تومان حقوق از این باشگاه بی پول گرفته است!

این دستمزد برای مدیرعامل باشگاهی که همیشه از بی پولی گلایه می کند کمی بالا به نظر می رسد البته به برخی از پیشکسوتان فوتبال ملوان نسبت به این دستمزد اعتراض های فراوانی دارند و می گویند چرا یک مدیرغیر بومی باید چنین دستمزدی را از باشگاهی که مشکلات مالی فراوان دارد بگیرد.مدیران بومی و پیشکسوتان باشگاه که در گذشته در ملوان مدیریت می کردند هیچ گاه چنین دستمزدی را نمی گرفتند نضمن اینکه هزینه های جانبی دیگر مثل مسکن و … هم به دوش باشگاه تحمیل نمی کردند!

Share